Copyright © 2013 by "MaxWebDesign"  ·  All Rights reserved  ·
od r.1993
v provozu
v celé ČR
Navštivte další odkazy:  Zahradnictví v Hluku s 87 letou tradicí, Ateliér zahradní a krajinné architektury, E-shop na sazenice živých bylinek, Web zahradní terapie
Reference firmy M-SOFT
Zpět na úvodní stránku
Zde nás můžete kontaktovat.
Zpět k sekci Vývoj software na zakázku.
REALIZOVANÉ ZAKÁZKY Z OBLASTI MĚŘICÍ TECHNIKY

BD SENSORS BUCHLOVICE

Program KALIB pro automatizaci kalibračních měření tlakoměrných snímačů
Systém KALIB byl vytvořen firmou M-SOFT pro potřebu firmy BD SENSORS Buchlovice, která se zabývá výrobou tlakoměrné techniky.

Hlavním účelem programu je automatizace kalibračních a kontrolních měření tlakoměrných snímačů, které se provádí při výrobě snímačů. Program byl původně určen pro současnou práci na čtyřech propojených pracovištích se sdílením společných dat. Počet pracovišť se postupně zvětšil na dvacet.

Program umožňuje import výchozích údajů pro měření z firemního informačního systému na základě sejmutého čarového kódu výrobku, evidenci měřených snímačů v rámci obchodních zakázek, zakládání předvyplněných tabulek pro měření, komunikaci s připojenými měřicími přístroji (nastavování tlaků na kalibračních přístrojích, odečty hodnot z multimetrů), vyhodnocení přesnosti, tisk kalibračních hodnot do protokolu, statistické zpracování a export dat do tabulkového programu EXCEL.

Z programátorského hlediska je program WINDOWS aplikace, vytvořená v systému DELPHI 5 s databázemi PARADOX. Běží v síti WINDOWS až na dvaceti stanicích s vyhrazeným serverem Windows. V programu je řešena komunikace pomocí sériové linky RS232 s etalony pro nastavování přesných tlaků, s multimetry Hewlett Packard pro odečty měření, s multiplexery pro přepínání více měřených objektů, snímání čarového kódu čtečkou a výměna dat s firemním informačním systémem DIMENZE + pomocí dotazů a odpovědí. Program vznikl přepracováním dříve vytvořené DOS verze v systému PC FAND.

V současné době probíhá integrace programu KALIB s novým firemním informačním systémem SAP R3, který se nasazuje v BD SENSORS. Program bude pracovat jako speciální technologický modul systému SAP, ze kterého bude přebírat veškeré vstupní informace pro zajištění měření a předávat zpět veškeré výsledky měření. Úložiště dat, prezentace výsledků, statistické zpracování se přesouvá do systému SAP. Zároveň je řešena jazyková nezávislost pro nasazení v dalších zemích.

BD SENSORS BUCHLOVICE

Program M2070 pro měření RF odolnosti tlakoměrných snímačů
Program řídí činnost generátoru rušicího signálu NSG2070 firmy Schaffner. Podle předem zadaného scénáře mění frekvence ve zvoleném rozpětí s nastaveným krokováním, úrovně napětí, hloubku modulace a mnoho dalších parametrů rušícího signálu a z multimetru Hewlett Packard odečítá odchylky měření od správných hodnot. Průběh měření je graficky interpretován, výsledky se převádí do tabulky Excel k dalšímu zpracování.

Program M2070 byl vytvořen v prostředí Visual Basic s využitím specializovaných softwarových komponent ComponentWorks firmy National Instruments. K řízení měřicích přístrojů se používá sériové linky RS232 a přístrojové sběrnice GPIB.


LET KUNOVICE


Program BUR pro sběr a analýzu dat z havarijního zapisovače dopravního letounu L-410
Programový systém BUR byl vytvořen firmou M-SOFT pro potřebu firmy LET KUNOVICE k provádění sběru a analýzy dat z havarijního zapisovače BUR-1-2G, který je standardně instalován na dopravních letounech L-410.

Hlavním účelem systému je zjednodušení práce při vyhodnocování dat z havarijního zapisovače oproti doposud používaným metodám. Program je řešen jako jednouživatelský s možností instalace na více počítačích.
Programový systém BUR umožňuje evidenci všech provozovaných letounů, údržbu seznamu registrovaných parametrů havarijním zapisovačem pro libovolný počet letounů, zadávání kalibračních údajů pro snímače, grafické a matematické vyhodnocení kalibračních dat pomocí nelineární polynomické regrese, monitorování vybraného údaje na palubě letounu, zrychlený sběr dat z kazety havarijního zapisovače na disk PC a následnou analýzu dat s tiskem výsledků ve fyzikálních hodnotách. Pro sběr dat je použit speciálně vyvinutý dekodér pro převod PCM kódu z havarijního zapisovače na sériový kód podle standardu RS-232, který je zpracovatelný přes sériovou komunikační linku počítače.

Programový systém BUR se skládá z několika vzájemně propojených programů, které jsou zastřešeny společnou aplikační nadstavbou. Aplikační nadstavba je vytvořena v systému PC FAND, komunikační programy v programovacím jazyku C++, zobrazovací program byl majetkem firmy z dřívější doby. V současnosti se připravuje vývoj nového systému v prostředí Windows.

LET KUNOVICE

Program EVAL pro sběr dat z měřicího systému VXT Hewlett Packard při vývojových zkouškách letadel
Program byl vytvořen firmou M-SOFT pro potřebu firmy LET KUNOVICE k vyhodnocování tenzometrických měření při vývojových zkouškách dopravního letounu. Program je určen pro pozemní stanici Hewlett Packard, na kterou jsou přenášena data s palubního systému na diskovém médiu. Program řeší čtení záznamů s naměřenými daty z diskových souborů a jejich převod do fyzikálních rozměrů podle kalibračních rovnic. Prezentace dat je prováděna zobrazováním časových průběhů s volbami zobrazených kanálů a měřítek zobrazení. Záznam je možné posouvat a zastavovat, odečítat údaje, provádět výpočty základních statistických údajů a tisknout vybrané údaje.
Program byl vytvořen pomocí grafického vývojového prostředku HP VEE pro operační systém HP UNIX, které byly dodány s měřicím systémem.

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY Z OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMU

PC STUDIO UH.HRADIŠTĚ

Autorská spolupráce při vývoji specializovaných programů pro školy
Popisy programů a bližší informace najdete na stránkách www.pcstudio.cz/programy.
Vývoj DOS aplikací byl firmou M-SOFT prováděn pomocí prostředků PC FAND (Informační systém ředitele školy pro DOS), WIN aplikací pomocí Visual Basic (Výroční zprávy ředitele školy, Informační systém ředitele školy pro Windows) a DELPHI (Rozvrh Vyučovacích Hodin Prakticky).


GOLDCARD UH.HRADIŠTĚ


Vytváření zákaznických úloh k identifikačním systémům pro přístupové, docházkové a stravovací systémy.
Spolupráce s firmou GoldCard Uherské Hradiště, která se zabývá vývojem, dodávkami a instalacemi identifikačních systémů na bázi magnetických nebo čipových karet.
Podrobnější údaje najdete na stránkách www.goldcard.cz.
Spolupráce spočívá ve vytváření zákaznických úloh, které rozšiřují funkčnost standardně dodávaných přístupových, docházkových a stravovacích systémů. Jedná se o speciální zpracování docházkových dat, převody do konkrétních mzdových systémů, editory mzdových složek, apod.
Starší uživatelské úlohy jsou vytvářeny v systému PARADOX PRO DOS firmy Borland, novější v systému DELPHI s databázemi PARADOX.

Realizované zakázky u těchto firem:
Alsig Plzeň
Česká spořitelna Brno
ČEZ Praha
Chepos Brno
Forschner Uherské Hradiště
Juli motorenwerk
PragaPraha
Fosfa Břeclav
FÚ Hustopeče
KB Karviná
KB Ostrava
Kordárna Velká nad Veličkou
Masokombinát Martinov
OKÚ Karviná
Vetropack Moravia Glass Kyjov
Západočeská univerzita Plzeň
VS ČR Opava
Obuv špeciál s.r.o - JAS Bardejov
Produkty Služby Objednávka Ceníky O nás Kontakt
Produkty
Ordin Doktor
Ordin Rehab
Ordin HomeCare
Ordin TCM

Služby klientům
Konzultace
Instalace
Poradenství
Převody dat z jiných
programů
Vzdálená pomoc


Objednávka
Ceníky
Ke stažení
Časté otázky
Napište nám

Vývoj software
Prodej výpočetní techniky
O nás
Kontakt
Reference